FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
SPAM
FAMPANDROSOANA ANIVON’NY LOTERANA
VOIZO CBID (Community Based Inclusive Development)
VAKINANKARATRA

Accueil

Contact

Mr William Joseph RANAIVOMANANTSOA
Coordinateur du projet
+261 33 29 581 49
naivorwj@yahoo.fr
RAKOTOZAKA Pascal Honoré Patrick
Chef de projet
+261 32 04 312 16
onyprandynira@yahoo.fr/fanilocbr@gmail.com